Mỗi chúng ta hãy bình tĩnh

140

Mỗi chúng ta HÃY BÌNH TĨNH

Thành phố dự trữ 120.000 tấn hàng hóa thiết yếu, đảm bảo phục vụ người dân trong mùa dịch.

KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TẠI CÁC SIÊU THỊ, CỬA HÀNG ĐỂ KHÔNG LÀM LÂY LAN DỊCH BỆNH NHANH HƠN.