Minigame “Thử tài kiến thức”

69

Thể lệ:

-Mỗi cá nhân dự thi thực hiện trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm.

-Truy cập vào Fanpage Nhà Văn hóa Thanh niên, vào phần tin nhắn (Messenger) để thực hiện phần thi.

-10 cá nhân có số câu đúng nhiều nhất và thời gian thực hiện bài thi trắc nhiệm ngắn nhất sẽ được nhận quà của chương trình.

Thời gian:

* 08g00, ngày 11/10 – 16g00, ngày 13/10/2021.

Trên Fanpage Nhà Văn hóa Thanh niên

https://www.facebook.com/fanpagenvhtn