MC-K98 với chuyên đề hoạt náo

679

Để trở thành 1 MC chuyên nghiệp các bạn không chỉ cần 1 giọng nói hay diễn cảm mà các bạn còn cần có nhiều kỹ năng khác nữa.

Một trong số đó là kỹ năng Hoạt náo sân khấu.

Khóa học giúp bạn có thêm những kỹ năng cần thiết để tổ chức các trò chơi trên sân khấu hay cách để sinh hoạt tập thể đầu giờ trước khi diễn ra các chương trình

Xem chi tiết các khóa học
https://nvhtn.org.vn/thong-tin-nhanh-noi-dung-dao-tao-cac-l…/

 Để được tư vấn cụ thể hơn về các lớp học tại Nhà Văn hóa Thanh niên bạn vui lòng liên hệ
Hotline: (028) 38242729 – 0946553936.
Facebook: https://www.facebook.com/PhongDaoTaoNVHTN