LỄ XUẤT QUÂN CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

409

Lễ xuất quân chương trình huấn luyện “Học làm chiến sĩ Phòng cháy & Chữa cháy”
Chương trình với sự tham gia của 98 học viên. Các bé là con em của Lực lượng võ trang Thành phố và con em các bộ Đoàn khối địa bàn dân cư.