Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và Ra quân thực hiện Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 13 – năm 2022

81

Sáng nay 27/02/2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và Ra quân thực hiện Chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh” lần thứ 13 – năm 2022.