Kỷ niệm 152 năm ngày sinh của V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2022)

28

V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới.

Ngày 22/4, kỷ niệm 152 năm ngày sinh của V.I. Lênin (1870-2022), vị lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

(TTXVN/Vietnam+)