Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2022)

28

Thực hiện: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương.