Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

120

KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP (25/8/1911-25/8/2021)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với “thế giới người hiền” được tám năm, tuy nhiên Người vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam, cả thế hệ đã trải qua chiến tranh lẫn thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình. Thiên tài quân sự đã chỉ huy những chiến dịch đi vào lịch sử quân sự thế giới, người mà đối phương mô tả là “ngọn núi lửa phủ tuyết” lại nói rất giản dị về bản thân, “Nếu không có chiến tranh, tôi là một thầy giáo”. Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Theo: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh