KỸ NĂNG SẮP XẾP NỘI VỤ

7687

Việc gắp chăn màn trong quân đội đòi hỏi và rèn luyện cho chúng ta tính tỉ mỉ và cẩn thận. Đó là một đức tính cần thiết ở mỗi người.

Thông qua chuyên đề này với hy vọng sẽ rèn luyện cho các bé tính tỉ mỉ cẩn thận. Từ đó các bé sẽ cẩn thận hơn trong mọi việc nhất là việc học tập.

Nhìn hình ảnh các bé tập trung xếp từng chiếc chăn, chiếc mùng ta sẽ thấy được tính tỉ mỉ của các bạn, mà đôi lúc ở nhà chúng ta không thấy được.

Phụ huynh luôn nghĩ con mình sẽ không lam được, việc đó rất khó với con, con chưa bao giờ phải làm những việc như vậy thì sao con làm được….

Nhưng không phải vậy, chỉ cần phụ huynh để bé tự trãi nghiệm tự rèn luyện, tự học hỏi sẽ thấy được con mình giỏ thế nào, có thể làm được mọi việc mà không cần đến sự giúp đỡ của ba mẹ.

Để được tư vấn cụ thể hơn về các lớp học tại Nhà Văn hóa Thanh niên bạn vui lòng liên hệ

Hotline: (028) 38242729 – 0946553936.

Facebook:  

https://www.facebook.com/PhongDaoTaoNVHTN

https://www.facebook.com/HocKyQuanDoiNVHTN