Khai quang điểm nhãn đầu năm mới

368

Lễ Khai quang điểm nhãn CLB Lân Sư Rồng Thanh Nghĩa Đường được tổ chức vào lúc 17g30 ngày 26/1 (21 Tháng Chạp) tại Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên. Trong chương trình sẽ tổ chức biểu diễn Lân Sư Rồng chào năm mới Kỷ Hợi 2019.