Khai mạc hội thi tuyên truyền “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

129

Sáng ngày 28/11/2019, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh, HỘI THI TUYÊN TRUYỀN “ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA CÁN BỘ Y TẾ HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH” GẮN VỚI XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ “XANH-SẠCH-ĐẸP” NGÀNH Y TẾ KHU VỰC VI – NĂM 2019 chính thức được khai mạc.

Đây là hội thi được tổ chức cho cán bộ ngành Y tế khu vực VI cọ xác, giao lưu và cùng trau dồi, rèn luyện kỹ năng qua đó góp phần vào công tác phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần và đạo đức của ngành, tăng sự tin tưởng của nhân dân vào lĩnh vực Y tế của nước nhà.

Một số hình ảnh của ngày thi 28/11. Hội thi sẽ được tổ chức trong 02 ngày 28 và 29/11/2019 tại NVH. Thanh niên.