Khai báo sức khỏe toàn dân ngày 10-3

518

Luôn tin tưởng vào phương án và sự quyết tâm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và toàn hệ thống chính trị. Mỗi chúng ta hãy hành động cụ thể và thiết thực nhất để bảo vệ chính mình và cộng đồng!
#DAYLUIDICHBENH