Kết quả Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên VN TPHCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024

1202

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 diễn ra từ ngày 02 đến 03.11.2019. 

Đại hội thống nhất cao với khẩu hiệu hành động “Yêu nước, Đoàn kết, Sáng tạo, Cống hiến”, đại hội là ngày hội hiệu triệu trí tuệ của hội viên, thanh niên Thành phố trong nhiều vấn đề và hướng đi mới nhằm cùng với các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương 69 anh, chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tại Hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 1, các anh, chị Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hiệp thương 23 anh, chị tham gia Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Các Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024 được hiệp thương là:

– Chị Trịnh Thị Hiền Trân – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ VII;

– Chị Phạm Thị Thảo Linh – Phó Ban Mặt trận – An ninh quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn;

– Anh Lâm Ngọc Minh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Thành phố, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nệm Moussse Liên Á; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ VII;

– Anh Phan Minh Hoàng – Tiến sĩ, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 2; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ VII;

– Anh Vòng Bính Long – Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Kỹ thuật y sinh – Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM; Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, Giải thưởng Quả Cầu vàng năm 2018.

– Đại đức Thích Trung Nguyện – Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ VII;

– Chị Nguyễn Ngọc Bảo Quyên – Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Bí thư Quận Đoàn 10, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ VII.

Đại hội đã hiệp thương 05 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019 – 2024. Chị Phạm Thị Thảo Linh được hiệp thương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm tra.

Tại phiên thứ 2, các đại biểu đã hiệp thương Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đề ra một số chỉ tiêu trọng tâm, các đề án, chương trình: 

Đại hội đã đề ra mục tiêu: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố là người bạn của thanh niên thành phố, hoạt động Hội là môi trường để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, bồi dưỡng để trở thành những công dân tốt của xã hội; có tinh thần yêu nước, bản lĩnh, sống đẹp, sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; có đạo đức tốt, lối sống văn minh hiện đại, có ý thức tôn trọng pháp luật; có tri thức, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong việc tham gia xây dựng và phát triển thành phố.

Xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên; chăm lo, hỗ trợ thanh niên về nhiều mặt, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đã đề ra ra giải pháp thực hiện hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”, công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo.

HỘI LHTN VIỆT NAM TPHCM – NHÓM PHÓNG VIÊN NGÒI BÚT TRẺ