Infographic: Tuổi trẻ nhớ lời Di chúc theo chân Bác

998

Song hành cùng các hoạt động của Năm Thanh niên tình nguyện, năm nay sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hiện Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch liệt kê các hoạt động dành cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các tỉnh, thành đoàn và đoàn cơ sở sẽ căn cứ và thiết kế riêng các hoạt động dành cho các bạn tại cơ sở.

Nguồn ảnh: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.