Infographic – Tự hào người cán bộ Đoàn

2722

TỰ HÀO LÀ NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN
MÃI TRÂN QUÝ CHIẾC ÁO XANH NHIỆT HUYẾT
“Có một màu áo sao rất thương
Không sắc lung linh chẳng phô trương
Cùng tôi đi hết thời xuân trẻ
Xanh sức thanh niên đẹp lạ thường”

Infographic do Thành Đoàn TP. HCM thực hiện.