Infographic – Tổng quát về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1715

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019).

Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.