Infographic – Phân loại rác bảo vệ môi trường

1434

Tuyên truyền cho các bạn đoàn viên, thanh niên và người dân Thành phố thực hiện phân loại rác tác nguồn và tham gia cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng thanh niên năm 2019, Cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ thông tin đến cộng đồng nhé!