Infographic – Những người bạn đồng hành cùng Mùa hè xanh

733

Những ‘người bạn thân thiết’ đồng hành cùng các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TP. Hồ Chí Minh trong mùa chiến dịch năm 2019.
Xin cám ơn vì các bạn đã đồng hành và giúp đỡ chúng mình làm nên những chiến công trong chiến dịch!

Nguồn: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.