Infographic – Lý Tự Trọng sáng mãi tên anh hùng

1490

KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÝ TỰ TRỌNG (20.10.1914 – 20.10.2019), Thành Đoàn TP. HCM thực hiện infographic về đ/c Lý Tự Trọng.