Infographic – Lược sử Nhà Văn hóa Thanh niên

533

Chào mừng 44 năm ngày thành lập Nhà Văn hóa Thanh niên (04/9/1975 – 04/9/2019), xin giới thiệu các bạn infographic về lược sử Nhà Văn hóa Thanh niên.