Infographic Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Hồ Hảo Hớn

17

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là một phần thưởng cao quý vinh dự mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Hồ Hảo Hớn – đồng chí Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn – Gia Định – nay là Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Xin mời các bạn cùng tìm hiểu về Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Liệt sĩ Hồ Hảo Hớn và Giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhé!