Infographic – 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

1842

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), mời các bạn xem những thành tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu – chấn động địa cầu do Thành Đoàn TP. HCM thực hiện.

Và những chị, những anh ngày đêm ra tiền tuyến
Mấy tầng mây gió lớn mưa to
Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ
Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn xương tan, thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh…
Hỡi các chị, các anh
Trên chiến trường ngã xuống
Máu của anh chị, của chúng ta không uổng
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam
Mường Thanh, Hồng Cúm, Him Lam
Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng…
(Trích “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” – Tố Hữu)

Link tải sản phẩm: shorturl.at/iCLPR