Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

19

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh cùng chung tay góp thêm màu xanh cho Thành phố mang tên Bác.