Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

7

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh cùng chung tay góp thêm màu xanh cho Thành phố mang tên Bác.