Họp mặt phụ huynh chương trình huấn luyện “Học làm chiến sĩ Công an”

161

Họp mặt phụ huynh chương trình huấn luyện “Học làm chiến sĩ Công an”. Chương trình diễn ra vào ngày 15/7/2019 tại tiền sảnh Nhà Văn hóa Thanh niên.