Hội thi Ánh sáng soi đường – Bảng đội tuyển KV Miền Nam

428

Ngày 4/5, các đội tuyển đến từ các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đã cùng tranh tài trong Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: Ánh sáng soi đường năm 2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.