Hội nghị công tác đào tạo Nhà Văn hóa Thanh niên năm 2022

70

Chiều ngày 24/4, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên, Hội nghị công tác đào tạo năm 2022, được diễn ra với không khí thân mật, vui tươi.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều chia sẻ, ý kiến đóng góp tích cực và các đề xuất, giải pháp thiết thực từ quí thầy, cô – những người đã và đang gắn với hoạt động đào tạo tại Nhà Văn hóa Thanh niên.