Hoa hậu H’Hen Niê – Gương Công dân trẻ tiêu biểu vì cộng đồng

23

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Chương trình tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2021 cho Hoa hậu H’Hen Niê – Gương Công dân trẻ tiêu biểu vì cộng đồng.