Hiến máu tình nguyện

135

Dự trữ máu để làm gì?
Vì sao lại thiếu máu dự trữ?
Nhu cầu máu tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay như thế nào?
Người vừa tiêm ngừa vaccine COVID-19 có thể tham gia hiến máu không?
Điều kiện để tham gia hiến máu?

Hãy cùng tìm hiểu và tham gia hoạt động ý nghĩa này các bạn nhé!