Hiến máu tình nguyện – việc cần làm ngay lúc này

182

Hiện ngân hàng máu của Thành phố đang thiếu hụt và không đủ cung cấp trong những ngày tới. Mọi người hãy cùng nhau tham gia hiến máu tình nguyện nhé!

Bên cạnh các đơn vị tiếp nhận máu cố định của Thành phố, nhằm đảm bảo số lượng máu cho việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố cũng như việc dự trữ nguồn máu dự phòng cho thiên tai, dịch bệnh, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức địa điểm hiến máu tình nguyện năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 07g00 đến 17g00, ngày 12/6/2021 (thứ Bảy).

2. Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố (Số 04 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).

3. Số lượng: Dự kiến vận động ít nhất 150 đơn vị máu.

4. Hình thức đăng ký: Đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu thông qua đường dẫn dưới đây: https://forms.gle/dLAHJ42JLCjtFThF9 để Ban tổ chức chương trình tổng hợp, thực hiện chia danh sách tham gia hiến máu thành các đợt nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

nguồn: website Thành Đoàn TP.HCM