Giới thiệu 9 chỉ tiêu của Tháng thanh niên 2020 (infographic)

1136

Tháng Thanh niên năm 2020 đã chính thức khởi động, thân mời các bạn cùng nhau tìm hiểu 09 chỉ tiêu đặt ra của các cấp bộ Đoàn Thành phố sẽ cùng thực hiện trong 30 ngày tới nhé!

(nguồn: Fanpage Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh)