Giao lưu Hành trình 20 năm Bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”

418

Bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh” của NXB Trẻ được lập ra từ năm 1999 với tiêu chí phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh đến với đông đảo bạn đọc, nhất là thanh thiếu niên. Đến nay đã trải qua 20 năm với nhiều tựa sách hấp dẫn. Nhân dịp đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành Đoàn phối hợp với Đường Sách TP. Hồ Chí Minh và Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố tổ chức Chương trình giao lưu “HÀNH TRÌNH 20 NĂM BỘ SÁCH DI SẢN HỒ CHÍ MINH”.

Thời gian: 8g00, ngày 19.5.2019
Địa điểm: Đường sách TP. Hồ Chí Minh

Sách hay đang đợi bạn…