Đợt cao điểm “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19″

159

Đợt cao điểm “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19″ thực hiện chỉ thị 16 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy cùng tham gia đợt hoạt động cao điểm “MỞ RỘNG VÙNG XANH TRÊN BẢN ĐỒ COVID-19” với 03 tiêu chí “AN TOÀN – SẺ CHIA – XUNG KÍCH”

“AN TOÀN” để phát huy “Mỗi đoàn viên, thanh niên là một cảm biến xã hội”

“SẺ CHIA” để “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

“XUNG KÍCH” phát huy vai trò “Mỗi chi đoàn khu phố, ấp là một lá chắn xanh”

Qui trình đăng ký và đánh giá với 4 bước

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh