Đồng chí Phan Thị Thanh Phương trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

85

Ngày 10/6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ra Nghị quyết số 748 về công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 30/50 ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 6 ứng cử viên do trung ương giới thiệu về ứng cử tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương – Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam Thành phố đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Đơn vị bầu cử Số 7: Gồm các quận: Phú Nhuận và Gò Vấp.