Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: 80 năm lớn lên cùng đất nước (15/5/1941 – 15/5/2021)

108

Cách đây 80 năm, ngày 15/5/1941, Hội nhi đồng cứu quốc – tiền thân của Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh ngày nay được thành lập. Trải qua 80 năm, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã trở thành một bộ phận không thể tách rời trong lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc và lịch sử Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Theo: Thông tấn xã Việt Nam