Doanh nghiệp đồng hành cùng Nhà Văn hóa Thanh niên

Anh Nguyễn Viết Nam – Đại diện Công ty liên doanh bột quốc tế (trái)
Anh Trần Công Lý – Đại diện công ty dược Chân Tâm (phải)