Cuộc vận động sáng tác biểu trưng chào mừng Đại hội Đại biểu HLHTN Việt Nam TP. HCM lần VIII, nk 2019 – 2024

1090

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, thúc đẩy tinh thần của hội viên, thanh niên Thành phố trong tổ chức và thực hiện các phong trào hành động cách mạng.

– Tìm kiếm biểu trưng chính thức cho Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 thể hiện rõ tinh thần, mục tiêu, khát vọng của thanh niên Thành phố trong giai đoạn 2019 – 2024.

– Các sản phẩm dự thi mang tính nghệ thuật cao, thể hiện tinh thần Đại hội của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

– Thu hút sự quan tâm, tham gia của các họa sĩ, nhà thiết kế, hội viên, thanh niên có năng khiếu và tinh thần sáng tạo.

II. NỘI DUNG SÁNG TÁC:

– Tác phẩm thể hiện được nhiệt huyết, khát vọng, hoài bão của thanh niên Thành phố trong thời đại mới, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong việc góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sự phát triển vững mạnh của Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Thể hiện được ý nghĩa của Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là sự kiện quan trọng của hội viên, thanh niên Thành phố. Tác phẩm hướng tới cổ vũ thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thể hiện được tinh thần của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

III. HÌNH THỨC – TÁC QUYỀN TÁC PHẨM:

1. Hình thức thể hiện:

– Sử dụng biểu trưng của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (được quy định tại Điều 1 của Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) và chữ số La Mã (VIII) để thể hiện tác phẩm.

– Tác phẩm là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa từng công bố và chưa tham gia cuộc thi nào khác.

– Thể hiện trên khổ giấy A4 nền trắng, chi tiết đơn giản, không quá 4 màu, khi in đơn sắc và thu nhỏ không làm mất chi tiết.

– Trình bày 01 mẫu lớn nằm chính giữa đúng kích thước chiều ngang 15cm, 01 mẫu thu nhỏ màu và 01 mẫu đen trắng kích cỡ 2,5cm nằm phía dưới góc bên trái trang giấy. Thiết kế dưới dạng 2D.

– Mẫu sáng tác phải kèm theo bản thuyết minh tác phẩm, trình bày ngắn gọn trên một mặt giấy A4, cỡ chữ 14 và phiếu đăng ký tham gia sáng tác biểu trưng (theo mẫu đính kèm).

– Tác giả thể hiện bằng các vẽ trên giấy trắng dầy hoặc vẽ bằng phần mềm thiết kế chuyên dụng.

– Hình thức sáng tạo, đơn giản và mang tính khả thi trong thi công.

– Tính năng sử dụng: làm biểu trưng, phù hiệu và có thể thi công trên mọi chất liệu.

2. Tác quyền tác phẩm được chọn:

– Biểu trưng được chọn sử dụng trong Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 sẽ được trả tác quyền một lần.

– Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý và sỡ hữu trí tuệ đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Trường hợp có vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ban Tổ chức sẽ trả nhuận bút cho các tác phẩm tham gia không được chọn trong trường hợp sử dụng để trưng bày, triển lãm.

– Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng tác phẩm được chọn dưới mọi hình thức và không giới hạn thời gian; không hoàn trả các hồ sơ, tác phẩm tham gia không được chọn.

IV. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG DỰ THI:

  1. Đối tượng:

– Tất cả công dân Việt Nam không phân biệt ngành nghề, nơi cư trú có thể tham gia cuộc vận động. Khuyến khích các họa sĩ, nhà thiết kế, hội viên, thanh niên yêu thích thiết kế, sáng tác tham gia.

– Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn, Tổ thư ký không được tham gia.

2. Số lượng dự thi: không hạn chế số lượng tác phẩm tham gia.

V. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN SẢN PHẨM:

– Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 05/9/2019.

– Thời gian công bố tác phẩm được chọn: 01/9/2019.

– Gửi tác phẩm tham dự:

+ Tác phẩm tham gia gửi bằng sản phẩm in qua đường bưu điện hoặc gửi về hộp thư điện tử webnvhtn@gmail.com.

+ Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Tuyên truyền giáo dục – Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh).

+ Trường hợp gửi bằng đường bưu điện bằng phong bì ghi rõ “Tham gia sáng tác biểu trưng Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII”. Bên trong gồm bản in tác phẩm, bảng đăng ký và bảng thuyết minh tác phẩm.

+ Trường hợp gửi bằng thư điện tử ghi rõ tiêu đề: “Tham gia sáng tác biểu trưng Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VIII”. Trong nội dung thư đính kèm tập tin thiết kế của tác phẩm (.ai, .cdr, .psd …), bảng thuyết minh tác phẩm trình bày trên giấy A4, bảng đăng ký tham gia tác phẩm.