Dấu ấn 20 năm Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng 2002-2021

147

Với phương châm “Thanh niên công nhân Thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, hành trình 20 năm của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng không chỉ phát triển ngày càng rộng về quy mô, địa bàn, lực lượng…mà còn ngày càng phát triển về chiều sâu, với hiệu quả ngày càng cao trên tất cả các mặt kinh tế – chính trị – xã hội. Chiến sĩ tham gia hoạt động tình nguyện không chỉ đóng góp bằng sức lực cơ bắp, không chỉ sử dụng các nguồn lực tài chính để tạo ra các sản phẩm tình nguyện đơn thuần, mà ngày càng phát huy và tận dụng mạnh mẽ kiến thức khoa học, trí tuệ, sự sáng tạo, nghiệp vụ chuyên môn của người tham gia hoạt động tình nguyện, góp phần tạo nên hiệu quả kinh tế – xã hội rất cao.

  • Hôm nay, xin giới thiệu đến các bạn chiến sĩ 04 hoạt động dấu ấn đầu tiên của Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng:
  1. Hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.
  2. Chương trình tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật.
  3. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật và cải cách hành chính.
  4. Các gian hàng, chương trình bán hàng bình ổn thị trường.

Cùng tìm hiểu và chờ đón các nội dung tiếp theo nhé!