Danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

65

Ngày 10-6, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Xem danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại link tuoitre.vn:

https://tuoitre.vn/danh-sach-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-20210611153725824.htm