Đăng ký đề nghị hỗ trợ túi an sinh/tiền trợ cấp TP.HCM

7539

‼[QUAN TRỌNG]‼
Người dân cần hỗ trợ TÚI AN SINH/TIỀN TRỢ CẤP TP.HCM, điền đầy đủ thông tin vào form sau

👉 https://forms.gle/UJJroKPJq2wE7wDw8