Cùng nhau chung tay xây dựng Thành phố “Không rác”

269

Cùng nhau chung tay xây dựng Thành phố #Khongrac. Chỉ cần mỗi người một ý thức chúng ta sẽ có một môi trường sạch và trong lành. Vì Thành phố sạch và giảm ngập nước.

TUỔI TRẺ TP. HỒ CHÍ MINH “NĂNG ĐỘNG – VĂN MINH”