Công trình hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường”

175

Xin giới thiệu đến các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng Thành phố công trình “Sửa chữa, cải tạo Nhà sinh hoạt thanh thiếu nhi” tại phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức do Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố thực hiện.

Công trình hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện xây dựng văn minh đô thị và ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường”. Công trình sau khi hoàn thành sẽ trở thành điểm sinh hoạt, học tập, tổ chức các lớp phụ đạo, lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn phường.

Đây là công trình ý nghĩa do Đoàn Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị phối hợp Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B thực hiện, gồm các hạng mục: Nâng cấp phòng học, trang bị bàn ghế, sữa chữa nhà vệ sinh, trang trí khuôn viên, trồng thêm mảng xanh.