Chương trình “Xe gạo yêu thương”

51

Ngày 07/7/2021, Quận Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Quận cùng với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, Hội Doanh nghiệp Quận và Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè quận Bình Thạnh năm 2021, đã tiếp tục thực hiện chương trình “XE GẠO YÊU THƯƠNG” trao tặng 500 kg gạo đến với 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn Phường 21, Quận Bình Thạnh.