Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” kỷ niệm 20 năm quỹ học bổng Vừ A Dính

376

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” tổng kết các dự án đầu tư nguồn nhân lực trẻ vùng dân tộc và biển đảo, kỷ niệm 20 năm thành lập Quỹ học bổng Vừ A Dính do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức được diễn ra sáng nay (18/5) tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hướng đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số nghèo, học giỏi, phấn đấu rèn luyện tốt trong cả nước vượt khó.

Chương trình diễn ra vào sáng ngày 18/5 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.