Chương trình tập huấn và trao giải thiết kế tập san, tranh tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS

1078

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VÀ TRAO GIẢI THIẾT KẾ TẬP SAN, VẼ TRANH TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ HIV/AIDS TRONG TRƯỜNG HỌC, NĂM HỌC 2019 – 2020 do Sở Giáo Dục & Đào Tạo TP .Hồ Chí Minh tổ chức ngày 22/11/2019 tại Hội trường, Nhà triển lãm Tác hại của ma túy – Nhà Văn hóa Thanh niên.

Chương trình với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo Thành phố cùng các em học sinh của các trường trên địa bàn Thành phố.

Một số hình ảnh của chương trình tập huấn và trao giải thiết kế tập san, vẽ tranh cổ động tuyên truyền:

Đại biểu tham quan nhà triển lãm Tác hại của ma túy: