Chương trình Nghệ thuật và giao lưu Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

61

Sáng nay 8/11, Chương trình Nghệ thuật và giao lưu Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề “Thành phố tôi yêu” được diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.


Chương trình do Chi Đoàn Nhà Văn hóa Thanh niên phối hợp cùng với Quận Đoàn 5 tổ chức thực hiện.

Đây là hoạt động Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên, học sinh về những vấn đề trọng tâm trong Nghị quyết đã đề ra.


Qua đó tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia các hoạt động sân chơi rèn luyện kiến thức tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố.