Chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19

42

Nhằm hỗ trợ thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định cuộc sống, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng tổ chức VinaCapital Foundation triển khai Chương trình “Yêu thương nâng bước” với các tuyến nội dung hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 về sức khỏe thể chất, tinh thần, việc học tập… cho đến năm 18 tuổi.

Trên cơ sở kết quả khảo sát trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được thực hiện từ tháng 12/2021 đến tháng 01/2022, trong khuôn chương trình “Yêu thương nâng bước”, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, chuyên môn của y bác sĩ trẻ Thành phố gắn với kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2022), Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vinacapital Foundation và Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố tổ chức Chương trình khám sàng lọc cho trẻ em bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.