Chương trình Hát về thời hoa đỏ

219

Chương trình Hát về THỜI HOA ĐỎ – hát với niềm tự hào – hát với hoài bão cao đẹp diễn ra tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4 vào sáng ngày 30/9/2019. Chương trình do Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức.