Chương trình Chuyện cần biết hưởng ứng Ngày Pháp luật 9/11

44

Hưởng ứng ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 09/11, Nhà Văn hóa Thanh niên đã mang đến chương trình tìm hiểu pháp luật Chuyện Cần biết tại Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Q. Bình Tân và tại Công viên Phước Bình, Quận 9.

Một số hình ảnh của 02 chương trình:

  1. Chương trình Chuyện cần biết tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc:

2. Chương trình Chuyện cần biết tại Quận 9: