Chương trình chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

185

Khởi động kênh thông tin hỗ trợ người nước ngoài bị ảnh hưởng bởi đại dich COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Tổng đài Khẩn cấp hỗ trợ người nước ngoài: 0866.699.473
  • Đăng ký hỗ trợ trực tiếp qua đường dẫn: https://bit.ly/SupportForeigner
    Đây là một trong ba nội dung của “Chương trình chung sức hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19” do Hội LHTN Việt Nam Thành phố cùng với Quỹ Dragon Capital, Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh nhà Khang Điền và VinaCapital Foundation ký kết thực hiện.

[Grassroots Assistance Program in the Covid-19 pandemic”]
Launching the information channel to support foreigners affected by the COVID-19 pandemic in Ho Chi Minh City.

  • Hotline to support foreigner: 0866.699.473
  • Link to register: https://bit.ly/SupportForeigner

This is one of the three contents of the “Grassroots Assistance Program” in the Covid-19 pandemic to support the prevention and control of COVID-19 signed by the Viet Nam Youth Federation of Ho Chi Minh City and the Dragon Capital Vietfund Management, Khang Dien House Trading and Investment Stock Company, and VinaCapital Foundation.