Chú VÕ NGỌC AN (Bảy Câu)- Nguyên Chủ nhiệm CLB Thanh niên từ năm 1975 – 1977